Yöresel Gelenekleri Araştırma ve Bilgilendirme Kulübü

GENEL HÜKÜMLER:

 1. Komisyon Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak çalışır.
 2. Komisyonda yer almak için dernek üyesi olma şartı aranmaz.

KURULUŞ AMACI:

 1. Yöreye ait nişan, düğün, sünnet gibi törenler hakkında araştırma yapmak
 2. Yöresel kıyafetler konusunda araştırmalar yapmak
 3. Özel yemekler ve tatlılar yapılan özel günleri tespit etmek
 4. Kültürel öneme sahip yerlere gezi organizasyonları yapmak
 5. Yöresel halk oyunları, müzik, el sanatları gibi konularda araştırmalar yapmak
 6. Yöresel özdeyişleri derlemek
 7. Yöresel çocuk oyunları hakkında bilgi toplamak
 8. Yöresel fıkra, hikâye, tekerleme derlemeleri yapmak
 9. Yöresel yetişkin eğlenceleri hakkında araştırmalar yapmak
 10. Araştırması yapılan geleneklerin canlandırılması için eğitim programları hazırlamak ve ödüllü yarışmalar düzenleyerek yaygınlaştırılmasını sağlamak
 11. Dergi, bülten gazetelerde yayımlanmak üzere makaleler hazırlamak
 12. Radyo ve Televizyon programları hazırlamak

Komisyon yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için Üniversite ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.