Sosyal Faaliyet Komisyonu

GENEL HÜKÜMLER:

 1. Komisyon Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak çalışır.
 2. Komisyonda yer almak için dernek üyesi olma şartı aranmaz.
 3. Dernek Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda komisyonun çalışmalarını iptal ederek komisyonu dağıtma yetkisi vardır.

KURULUŞ AMACI:

 1. Kültürel öneme sahip yerlere gezi organizasyonları yapmak
 2. Piknik amaçlı gezi organizasyonları yapmak
 3. Müzik organizasyonları yapmak
 4. Spor organizasyonları yapmak
 5. Sportif ve sanatsal yarışmalar düzenlemek
 6. Toplumda koordinasyonu ve motivasyonu sağlamak amacıyla çay partileri, kokteyller düzenlemek
 7. Dergi, bülten gazetelerde yayımlanmak üzere makaleler hazırlamak
 8. Radyo ve Televizyon programları hazırlamak

Komisyon yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için Üniversite ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.

ORGANİZASYON YAPISI:

 1. Başkan
 2. Başkan Yardımcısı
 3. Komisyon Sekreteri
 4. Komisyon Üyeleri

GİDERLER:

Komisyonun giderleri dernek genel bütçesinden karşılanır. Ayrıca sırf bu konuda kullanılmak üzere şartlı bağışlar da komisyonun bütçesine dâhil edilir.

GELİRLER:

Komisyonun kitap, dergi satışı gibi kaynaklardan elde edeceği gelirler derneğe aittir; derneğin genel bütçesine dâhil edilir.