Sanat Kulübü

GENEL HÜKÜMLER:

 1. Kulüp Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak çalışır.
 2. Kulüpte yer almak için dernek üyesi olma şartı aranmaz.

KURULUŞ AMACI:

 1. Sanat tarihi konusunda araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak
 2. Sanatsal faaliyetlerin toplumda yaygınlaştırılması çalışmaları yapmak
 3. Müzik grupları ve korolar kurmak, bunların çalışmalarını sağlamak
 4. Eğitim komisyonu ile işbirliği yaparak resim, müzik, tezhip, hat, ahşap boyama, fotoğraf, film vb. alanlarda kurslar açılmasını sağlamak
 5. Sosyal Faaliyet Komisyonu ile işbirliği yaparak kursiyerlerin vereceği konserler düzenlemek, sergiler açmak, ödüllü yarışmalar tertip etmek
 6. Bilgilendirme toplantıları düzenlemek
 7. Toplumun ihtiyaç hissettiği konularda kitap çalışmaları yapmak
 8. Dergi, bülten gazetelerde yayımlanmak üzere makaleler hazırlamak
 9. Radyo ve Televizyon programları hazırlamak