Kitap Kulübü

GENEL HÜKÜMLER:

  1. Kulüp Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak çalışır.
  2. Kulüpte yer almak için dernek üyesi olma şartı aranmaz.

KURULUŞ AMACI:

  1. Topluma kitap okuma alışkanlığı kazandırma çalışmaları yapmak
  2. Toplumsal fayda içeren kitaplar hakkında toplumu bilgilendirmek önerilerde bulunmak
  3. Toplumun ucuz kitap edinebilmesi için reyonlar açmak
  4. Kitap fuarları düzenlemek
  5. Edebiyatın çeşitli dallarında yarışmalar düzenleyerek özellikle toplumsal konularda kitap yazılmasını teşvik etmek ve bu şekilde bölgesel bir edebiyat kültürü oluşmasına katkıda bulunmak
  6. Dergi, bülten gazetelerde yayımlanmak üzere kitapları tanıtıcı makaleler hazırlamak, eleştiri ve öneri yazıları yazmak
  7. Radyo ve Televizyon programları hazırlamak