Kadın Kulübü

GENEL HÜKÜMLER:

  1. Kulüp Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak çalışır.
  2. Kulüpte yer almak için dernek üyesi olma şartı aranmaz.

KURULUŞ AMACI:

  1. Kadın sorunları konusunda çalışmalar yapmak
  2. Kadınların kültürel konularda bilinçlendirilmesi çalışmaları yapmak
  3. Bilgilendirme toplantıları düzenlemek
  4. Toplumun ihtiyaç hissettiği konularda kitap çalışmaları yapmak
  5. Dergi, bülten gazetelerde yayımlanmak üzere makaleler hazırlamak
  6. Radyo ve Televizyon programları hazırlamak