İmar Komisyonu

GENEL HÜKÜMLER:

 1. Komisyon Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak çalışır.
 2. Komisyonda yer almak için dernek üyesi olma şartı aranmaz.
 3. Dernek Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda komisyonun çalışmalarını iptal ederek komisyonu dağıtma yetkisi vardır.

KURULUŞ AMACI:

 1. Dernek merkez binası ile ilgili bakım onarım çalışmaları yapmak
 2. Dernek kültür merkezi binası inşaatı için gerekli çalışmaları yapmak
 3. Değişik mahallelerde taziye evleri inşaat etmek
 4. Taziye evleri inşaatı için uygun arsa araştırmak
 5. Bilgilendirme toplantıları düzenlemek

ORGANİZASYON YAPISI:

 1. Başkan
 2. Başkan Yardımcısı
 3. Komisyon Sekreteri
 4. Komisyon Üyeleri

GİDERLER:

Komisyonun giderleri dernek genel bütçesinden karşılanır. Ayrıca sırf bu konuda kullanılmak üzere şartlı bağışlar da komisyonun bütçesine dâhil edilir.

GELİRLER:

Komisyonun kitap, dergi satışı gibi kaynaklardan elde edeceği gelirler derneğe aittir; derneğin genel bütçesine dâhil edilir.