Gençlik Kulübü

GENEL HÜKÜMLER:

  1. Kulüp Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak çalışır.
  2. Kulüpte yer almak için dernek üyesi olma şartı aranmaz.

KURULUŞ AMACI:

  1. Gençlik sorunları konusunda çalışmalar yapmak
  2. Gençlerin kültürel konularda bilinçlendirilmesi çalışmaları yapmak
  3. Gençlerin özellikle madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmeleri için çalışmalar yapmak
  4. Gençlere yönelik motivasyon amaçlı toplantılar, çay partileri, geziler düzenlemek
  5. Bilgilendirme toplantıları düzenlemek
  6. Toplumun ihtiyaç hissettiği konularda kitap çalışmaları yapmak
  7. Dergi, bülten gazetelerde yayımlanmak üzere makaleler hazırlamak
  8. Radyo ve Televizyon programları hazırlamak