Eğitim Komisyonu

GENEL HÜKÜMLER:

Komisyon Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak çalışır.
Komisyonda yer almak için dernek üyesi olma şartı aranmaz.
Dernek Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda komisyonun çalışmalarını iptal ederek komisyonu dağıtma yetkisi vardır.

KURULUŞ AMACI:

Dil kursları düzenlemek
Öğrencilere destek olmak amacıyla okullardaki müfredata uygun etüt çalışmaları yapmak
Müzik, görsel sanatlar, el sanatları kursları düzenlemek
Kütüphane oluşturmak
Topluma ucuz kitap edinebilecekleri kitap reyonları hazırlamak
Başta Atatürkçülük olmak üzere diğer komisyonlarla ortaklaşa toplumsal ve bilimsel konularda bilgilendirme toplantıları ve paneller düzenlemek
Toplumun ihtiyaç hissettiği konularda kitap çalışmaları yapmak
Dergi, bülten gazetelerde yayımlanmak üzere makaleler hazırlamak
Radyo ve Televizyon programları hazırlamak
Komisyon yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için Üniversite ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.

ORGANİZASYON YAPISI:

Başkan
Başkan Yardımcısı
Komisyon Sekreteri
Komisyon Üyeleri

GİDERLER:

Komisyonun giderleri dernek genel bütçesinden karşılanır. Ayrıca sırf bu konuda kullanılmak üzere şartlı bağışlar da komisyonun bütçesine dâhil edilir.

GELİRLER:

Komisyonun kitap, dergi satışı gibi kaynaklardan elde edeceği gelirler derneğe aittir; derneğin genel bütçesine dâhil edilir.