Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu

GENEL HÜKÜMLER:

 1. Komisyon Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak çalışır.
 2. Komisyonda yer almak için dernek üyesi olma şartı aranmaz.
 3. Dernek Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda komisyonun çalışmalarını iptal ederek komisyonu dağıtma yetkisi vardır.

KURULUŞ AMACI:

 1. Dernek faaliyetleri ile ilgili, medya ve internet ortamında bilgilendirme çalışmaları yapmak
 2. Dernek hakkında çıkan yayınları takip etmek
 3. Web sayfası hazırlamak ve güncelliğini sağlamak
 4. Dernek adına dergi, bülten hazırlamak
 5. Derneği tanıtıcı radyo, TV programları hazırlamak
 6. Cenaze işlerini organize etmek
 7. Bayram, yılbaşı, taziye vb. mesajlar yayınlamak
 8. Derneğin toplumdaki etkilerini ölçme değerlendirme çalışmaları yapmak varsa eksiklikleri tespit etmek
 9. Dernek komisyonlarında faaliyet göstermenin cazip hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak
 10. Derneğin topluma mal olması ve mümkün olduğu kadar geniş kitlelere seslenebilmesi, mümkün olan en fazla kişiyi dernek çatısı altında toplayabilmek için çalışmaları yapmak
 11. Derneğe yakınlık gösteren mahalle muhtarları ve mahallelerin önde gelen güvenilir kişileri ile işbirliği yaparak yardıma muhtaç kişileri tespit etmek
 12. Toplumun genel anlamda kültür seviyesinin yükseltilmesi amacıyla toplantılar düzenlemek ve kültür merkezi faaliyetlerine katılımlarını sağlamak
 13. Sosyal Faaliyet Komisyonu ile ortaklaşa faaliyet düzenlemek
 14. Dergi, bülten gazetelerde yayımlanmak üzere makaleler hazırlamak
 15. Radyo ve Televizyon programları hazırlamak

Komisyon yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için Üniversite ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.

ORGANİZASYON YAPISI:

 1. Başkan
 2. Başkan Yardımcısı
 3. Komisyon Sekreteri
 4. Komisyon Üyeleri

GİDERLER:

Komisyonun giderleri dernek genel bütçesinden karşılanır. Ayrıca sırf bu konuda kullanılmak üzere şartlı bağışlar da komisyonun bütçesine dâhil edilir.

GELİRLER:

Komisyonun kitap, dergi satışı gibi kaynaklardan elde edeceği gelirler derneğe aittir; derneğin genel bütçesine dâhil edilir.