ADANALIOĞLU BASIN AÇIKLAMASI

Değerli basın mensupları,

Bilindiği gibi 18 Nisan akşamı Mersin’de Arap Alevilerin yaşadığı Adanalıoğlu köyünde üzücü ve endişe verici olaylar yaşamıştır.
Bu olay nedeniyle; 19 Nisan 2017 günü Adanalıoğlu, Karacailyas, Kazanlı, Karaduvar ve Mersin Merkezden gelen kanaat önderlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş, yaşananlar mümkün olduğunca en objektif biçimde değerlendirilmiş ve daha ciddi sonuçlar yaratacak olayların önüne geçilebilmesi için Mersin Valiliği, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çeşitli önlemler alınması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Oluşturmuş olduğumuz komisyon önümüzdeki günlerde Sayın Valimizi, Kaymakamımızı ve Emniyet Müdürümüzü ziyaret edecektir.

Değerli basın mensupları,

Suriye’de insanlık adına utanç verici olayların başlamasıyla birlikte Türkiye’ye büyük bir göç başlamış, akabinde Adanalıoğlu beldesinin hemen yakınında bir kamp oluşturulmuştur. Yörede yaşayan Arap Aleviler, Adanalıoğlu, Kazanlı, Karacailyas, Karaduvar ve daha pek çok yerde, bu insanların özellikle mezhep düşmanlığının hat safhada olduğu Rakka’dan gelmiş olmalarına ve Suriye’deki yoğun Alevi soykırımına rağmen mezhep ayrımı yapmaksızın olaya insani açıdan bakmış bu insanlara kucak açmış onlara iş ve aş vermiştir.
Ancak çok kısa bir süre sonra hırsızlık olayları ve sataşmalar baş göstermiş, insanların huzuru kaçmaya ve malları zarar görmeye başlamıştır.
Bizler bundan beş yıl öncesine kadar evlerinin kapısını kilitlemeden, gönül rahatlığıyla tarlalarına gidip akşama kadar dönmeyen bir yaşantı sürerken, şimdi evimizin ve depolarımızın kilitli kapılarının dahi kırılarak evlerimizin soyulduğuna ve malımızın çalındığına şahit olmaktayız. Bu da yetmiyormuş gibi ürünlerimizin tarlamızdan çalınmaması için artık geceleri de nöbet tutmak zorundayız. Kısacası can ve mal güvenliği endişesi had safhadadır bu da tüm huzurumuzu kaçırmakta, yöre halkının her gün biraz daha gerilmesine ve özellikle genç kesim üzerinde endişe verici olumsuzluklara neden olmaktadır.

Tüm bu tahrik edici davranışlar karşısında asil Adanalıoğlu halkı inanç önderleriyle, muhtarıyla, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla büyük birlik ve beraberlik örneği göstermiş, onurlu duruşlarıyla böyle şer odaklarına asla pabuç bırakmayacaklarının mesajını vermiş ve bunun yanı sıra da olayları büyük bir olgunlukla kontrol altına almayı başararak bir damla dahi kan dökülmesine müsaade etmemiştir.

Değerli basın mensupları;

Bilindiği gibi Mersin çeşitli kesimlerin barış ve huzur içerisinde yaşadığı dünyada örnek gösterilen illerden biridir.

İlimizde meydana gelen bu tatsız olaydan son derece rahatsız olduğumuzu vurgulamak isteriz. Medyanın bu olayı yansıtırken gerçeklerin dışında bazı iddialara yer vermesi bizi ayrıca üzmüştür. Meselenin alacak-verecek meselesi olduğu ya da laf atma, sarkıntılık gibi sebeplerden kaynaklandığı tamamen uydurmadır. Canına ve namusuna kastedilen halkımızın -görevi gerçekleri yansıtmak olan- medya tarafından insanların haklarını gasp eden, namuslarına kasteden bir topluluk gibi gösterilmesi bizi maruz kaldığımız saldırıdan daha fazla üzmüştür.

Olay Adanalıoğlu köyünde bulunan Suriyelilerin yaklaşık üç yüz kişilik bir grup kurarak köy halkına saldırması, canlarına ve namuslarına kastetmesi ve mallarına zarar vermesinden ibarettir.

Unutulmamalıdır ki; siyasi veya mezhepsel kaygılarla gerçeklerin üzerinin örtülmesi, sorunları çözmeyeceği gibi daha sonra tüm ülkenin maruz kalacağı ve çözümünün imkânsız hale geleceği sorunlara neden olacaktır.
Bizler başta Sayın Valimiz Özdemir Çakacak, Sayın Kaymakamımız Hamdi Bilge Aktaş ve olayla bizzat ilgilenen ilçe emniyet müdürümüz Sayın Birol Terzi olmak üzere, milletvekilimiz Sayın Aytuğ Atıcı’ya ve sağduyulu davranan ve cahilce tahriklere kapılarak olayların daha fazla büyümesine engel olan tüm halkımıza teşekkür ederiz.

Güzel Mersin’imizin huzur iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemizin hassas dönemden geçtiği bu günlerde birlik ve beraberliğe olan ihtiyacımıza bir kez daha vurgu yapmak isteriz.

Saygılarımızla.